Fryzjer Wrocław – Stachowskahair

Szukaj
Close this search box.

Zapisz się do Newslettera i odbierz -10zł rabatu na każdy produkt.

Regulamin Salonu

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Stachowskahair oraz odsprzedaży kosmetyków i akcesoriów. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

§1

Salon Stachowskahair otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 i w soboty w godzinach 8:00 – 14:00, przy ul. Rychtalska 11/5LU, 50-304 Wrocław.

§2

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

  1. Salon Stachowskahair nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
  2. Zakres pracy zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

§3

Zakup usługi w Salonie Stachowskahair jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu Stachowskahair), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

§4

Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Stachowskahair. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu Stachowskahair może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

§5

W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Stachowskahair ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

§6

Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

§7

Promocje i rabaty (w tym karty podarunkowe) nie łączą się.

§8

Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Stachowskahair, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§9

Za usługi świadczone w Salonie Stachowskahair można płacić gotówką, karta płatniczą lub blikiem.

§10

Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online (socialmedia salonu Stachowskahair lub portal booksy). Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

§11

Klient umawiając się na wizytę w Salonie Stachowskahair zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych może spowodować anulowanie wizyty.

§12

Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Stachowskahair, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§13

Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.

  1. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
  2. Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.
  3. Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 1 miesięca, po których upływie podlegają zniszczeniu.

§14

Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

§15

Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.

§16

Korzystając z usług jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie i robienie zdjęć podczas wykonywanego zabiegu. Materiały w postaci zdjęć lub filmów mogą być używane przez właściciela w celach promocyjnych oraz reklamowych. I mogą być upubliczniane na portalach społecznościowych należących do salonu StachowskaHair.

§17

Na terenie Salonu Stachowskahair zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§18

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Stachowskahair niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 5 dni od daty wizyty.

  1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@stachowskahair.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.
  2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Stachowskahair zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.
  3. Salon Stachowskahair rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§19

Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonie Stachowskahair. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

§20

Salon Stachowskahair zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin salonu został opublikowany 02.01.2024 r.

STAchowskaHair

poniedziałek – piątek
9:00 – 20:00
sobota
8:00 – 14:00

tel. 661 707 723
ul. Rychtalska 11/5LU
50-304 Wrocław